Kementerian Pelajaran Malaysia

Blok E9 Kompleks Kerajaan, Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya, Wilayah Persekutuan

Phone: +603-8884 2217